headerphoto

Par LPD

Latvijas Pedagogu domi (saīsināti LPD) veido 20 dalīborganizācijas - pedagogu profesionālās asociācijas un apvienības (biedrības).
LPD dibināta 1995. g. 16. jūnijā.
LPD darbības mērķi:
- sekmēt Latvijas pedagogu asociāciju darbību juridiskā, politiskā, profesionālā un starptautiskā aspektā,
- apvienot skolotājus kopīgu problēmu risināšanai un iesaistīt izglītības sistēmas pilnveidē,
- optimizēt sadarbību starp pedagogu profesionālajām organizācijām un valsts struktūrām,
- piedalīties izglītības konceptuālo mērķu un attīstības plānu izstrādē,
- veicināt mācību literatūras, metodikas veidošanos un attīstību, skolotāju un skolu nodrošinājumu ar modernajām tehnoloģijām un tehniskajiem mācību līdzekļiem,
- piedalīties izglītības politikas veidošanā un izglītības sistēmas tiesiskā nodrošinājuma pilnveidē.


Latvijas Pedagogu domes (LPD) svarīgākie darbi un aktivitātes:
- 1995.g. noslēgts sadarbības līgums ar LIZDA un LIVA ar mērķi apvienot izglītības darbinieku organizācijas cīņai par izglītības budžeta palielināšanu un izglītības sistēmas sakārtošanu;
- 1997.g. LPD pārstāvji piedalījušies Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas darba grupā pie Izglītības likumprojekta pilnveidošanas
- 1997.g. 17.jūnijā, sadarbībā ar Latvijas Inteliģences apvienību, rīkota konferencē "Izglītības un kultūra laikmetu griežos";
- saņemts grants no ASV Baltijas fonda Demokrātijas attīstības programmas ietvaros skolotāju asociāciju atbalstam;
- iesniegti LPD priekšlikumi par pamatizglītības mērķiem, izstrādāts un iesniegts projekts "Likums par izglītības inovāciju fondu";
- 2001.g. organizēti profesionālās meistarības kursi skolu direktoriem un mācību pārziņiem;
- 2007.g. panākta Izglītības inovāciju fonda darbības sākšanās, iesniegti priekšlikumi IZM par Vispārējās vidējās izglītības koncepciju un standartu projektiem;
- 2008.g. piedalīšanās raidījumā TV „Kas notiek Latvijā?”, publikācijas par Vispārējās vidējās izglītības standartiem un koncepciju;
- 2009.g. cīņa Saeimā un MK par Izglītības inovāciju fonda saglabāšanu;
- 2010. -2012 g., LPD ar Rīgas Domes finansiālu atbalstu īstenojusi 4 projektus par sociāla riska skolēnu integrāciju un radošo spēju attīstīšanu, iesaistot LU pedagoģijas studentus;
- 2012.g. LPD kopā ar LIZA un LIVA iestājas par pedagogu algu paaugstināšanu un izvirza priekšlikumus izglītības reformām.


Vai atbalstāt ieceri samazināt vispārējo izglītību līdz 11 klasēm? (rezultāti)

tas ir diskutējams

nekādā gadījumā